ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çanakkale merkezde icradan satılık 2.733 m² tarım arazisi. İşte Detaylar...

T.C.
ÇANAKKALE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/62 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale merkez Civler Köyü 104 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla olarak geçmekte olup 2733,78 m2 yüzölçüme sahiptir. Ziraatçı bilirkişi raporuna göre konum olarak düz pozisyondadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Sulama imkanına sahip olmayan taşınmaz kuru tarım arazisidir kadastrol yola cephesi vardır. Taşınmaz 191.364,60TL Muammel bedele haizdir.
Adresi : Civler Köyü 104 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 2.733,78 m2
İmar Durumu : herhangi bir imar planına rastlanılmamış olup, Civler köyü köy meskun alanı civarı sınırları dışında ve çevre Şehirciik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir- Çanakkale Çevre düzeni planında tarım alanı lejantında kaldığı belirlenmiştir
Kıymeti : 191.364,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:06.02.2007 taihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez
Artırma Bilgileri

Balıkesir Altıeylül'de icradan satılık 117 m² daire Balıkesir Altıeylül'de icradan satılık 117 m² daire
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 11:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 11:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Çanakkale merkez Civler Köyü 105 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla olarak geçmekte olup 4123,29 m2 yüzölçüme sahiptir. Ziraatçı bilirkişi raporuna göre konum olarak %2-3 eğimli pozisyondadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Sulama imkanına sahip olmayan taşınmaz kuru tarım arazisidir kadastrol yola cephesi yoktur. Taşınmaz 247.397,40TL Muammel bedele haizdir.
Adresi : Civler Köyü 105 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 4.123,29 m2
İmar Durumu :: herhangi bir imar planına rastlanılmamış olup, Civler köyü köy meskun alanı civarı sınırları dışında ve çevre Şehirciik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir- Çanakkale Çevre düzeni planında tarım alanı lejantında kaldığı belirlenmiştir
Kıymeti : 247.397,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 06.02.2007 taihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale merkez Civler Köyü 106 ada 2 parsel taşınmaz tapu kayıtlarında tarla olarak geçmekte olup 11.055,68 m2 yüzölçüme sahiptir. Ziraatçı bilirkişi raporuna göre konum olarak %2-3 eğimli pozisyondadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Sulama imkanına sahip olmayan taşınmaz kuru tarım arazisidir kadastrol yıla cephesi vardır. Taşınmaz 718.619,20 TL Muammel bedele haizdir.
Adresi : Civler Köyü 106Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 11.055,68 m2
İmar Durumu : herhangi bir imar planına rastlanılmamış olup, Civler köyü köy meskun alanı civarı sınırları dışında ve çevre Şehirciik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir- Çanakkale Çevre düzeni planında tarım alanı lejantında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 718.619,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 11:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 11:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale merkez Akçapınar Köyü 204 ada 2 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında bahçeli kargir ev olarak geçmekte olup 895,29 m2 yüzölçüme sahiptir. Ziraatçı bilirkişi raporuna içerisinde 1 adet badem 4 adet incir ve 1 adet dut ağacı bulunmakta olup 1750 TL zirai değeri vardır. İnşaatçı bilirkişi raporuna göre ise köyiçi merkezi konumda yer alan taşınmaz köy merkezine yürüyüş mesafesindedir. Taşınmaz üzerinde kadastrol parsele işli 24-14 m2 yüzölçümlü taş yapı bulunmakta olup ekonomik değeri yoktur. Taşınmazın inşai değeri 1.340.000 TL etmektedir. Taşınmazın zirai ve nişai değeri olarak toplam 1.341,750,00 TL muammel bedele haizdir. .
Adresi : 204 Ada 2 Parsel Çanakkale
Yüzölçümü : 895,29 m2
İmar Durumu : herhangi bir imar planına rastlanılmamış olup, Akçapınar köyü köy meskun alanı civarı sınırları içinde ve çevre Şehirciik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir- Çanakkale Çevre düzeni planında kırsal yerleşik alanlar lejantında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 1.340.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 06.02.2007 taihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 12:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 12:07

31/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR