Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/5 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Samsun İlkadım'da icradan satılık zemin kat daire Samsun İlkadım'da icradan satılık zemin kat daire

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, ILGARDERE Köyü, Ova Mevkii, 333 Ada, 7 Parsel, C blok 5 nolu bağımsız bölüm .Taşınmaz Gelibolu İlçesi Ilgardere Köyü Ova Mevkiindedir ve tapuda 333 ada 7 parsel numarası ile kayıtlıdır. Taşınmazın Gelibolu İlçe merkezine uzaklığı 25 kmdir ve denize mesafesi 250 m dir. Ana taşınmaz 2.898,95 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 12 adet 2 katlı dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümden meydana gelmektedir. Dubleks meskenler ikiz bitişik nizamda inşaa edilmiştir. Borca konu olan taşınmaz tapuda 252/3024 arsa payı ile borçlu adına tam hisse olarak kayıtlı olan C Blok 5 Nolu bağımsız bölümdür. C Blok 5 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken niteliğindedir. Bağımsız Bölüm toplam kullanım alanı 120 m² dir İçerisinde bulunduğu yapı bloğunun 30-40 yaş aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsız bölüm zemin katta mutfak, salon, banyo-wc, balkon mahalleri ile üst katta yatak odaları, balkon ve banyo mahallerinden meydana gelmektedir. Taşınmaz bakımsız ve yıpranmış bir vaziyette olup uzun zamandır içerisinde oturulmadığı anlaşılmaktadır.
Adresi : Ilgardere Köyü, Ova Mevkii, 337 Ada, 7 Parsel, C Blok, 5NumaralıBağımsız Bölüm Gelibolu / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 2.895,95 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına göre bır kısmı Taks: 0,20 Kaks:0,40 ayrık nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da imar yolunda kalmakta olup, imar kanunun 18. madde uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez.
Kıymeti : 226.397,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. beyanı, ve Y.Planı 13/10/1992 beyanı mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:55
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, BOLAYIR Köyü, Mağaratepe Mevkii, 9506 Parsel, Taşınmaz Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü Mağaratepe mevkiindedir ve tapuda 9506 parsel no ile arsa niteliğinde kayıtlıdır. Taşınmaz 234,05 m² yüzölçüme sahip arsadır ve üzerinde herhangi bir yapı ve zirai muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.
Adresi : Bolayır Köyü Mağaratepe Mevkii 9506 ParselGelibolu / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 234,05 m2
İmar Durumu :Taşınmaz Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Çanakkale Gelibolu 17.ETBAR Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Sit Alanı içerisinde Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde ve , Bolayır Köyü 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde Gelişme Konut Alanı (C Grubu) gösteriminde kalmaktadır. Ancak ilgi koruma amaçlı plan hükümlerinde C Grubu Gelişme Konut Alanları'nda minimum parsel büyüklüğünün 2000 metrekare olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple anılan taşınmazların ilgi koruma amaçlı imar planı plan hükümlerine uygun hale gelmeden yapılaşamayacaktır.
Kıymeti : 58.512,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. beyanı, Çanakkale Kadastro Müdürlüğünün Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı ve 3402 s.k. 22. mad. kapsamında Kadastro güncelleme çalışmalarına tabiidir. beyanları mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2023 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 11:55
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü, Mağaratepe Mevkii, 9512 Parsel, Taşınmaz Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü Mağaratepe mevkiindedir ve tapuda 9512 parsel no ile arsa niteliğinde kayıtlıdır. Taşınmaz 233,98 m² yüzölçüme sahip arsadır ve üzerinde herhangi bir yapı ve zirai muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.
Adresi : Bolayır Köyü Mağaratepe Mevkii 9512 Parsel Gelibolu / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 233,98 m2
İmar Durumu :Taşınmaz Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Çanakkale Gelibolu 17.ETBAR Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Sit Alanı içerisinde Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde ve , Bolayır Köyü 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde Gelişme Konut Alanı (C Grubu) gösteriminde kalmaktadır. Ancak ilgi koruma amaçlı plan hükümlerinde C Grubu Gelişme Konut Alanları'nda minimum parsel büyüklüğünün 2000 metrekare olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple anılan taşınmazların ilgi koruma amaçlı imar planı plan hükümlerine uygun hale gelmeden yapılaşamayacaktır.
Kıymeti : 58.495,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. beyanı, Çanakkale Kadastro Müdürlüğünün Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı ve 3402 s.k. 22. mad. kapsamında Kadastro güncelleme çalışmalarına tabiidir. beyanları mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ