Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Pazarlı Köyü, Kelebek yeri Mevkii, 230 Ada, 1 Parsel, Satışı istenen taşınmaz 7.764,58 m² yüz ölçümlü ve tarla niteliğindedir. Gelibolu Belediye mücavir alan sınırları dışında konumludur. kadastral paftasında yapılan incelemede parselin herhangi bir yola cepheli olmadığı anlaşılmaktadır. parsel köy merkezine 2500 metre, Gelibolu İstanbul asfaltına 450 metre mesafede konumludur. parselin yakın çevresinde yapılaşma bulunmamakta olup yapılaşma genel olarak köy merkezindedir. parselin yakın çevresinde bulunan orman arazileri dışındaki araziler genel olarak tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. parsel üzerinde yapı ya da yatırım bulunmamaktadır. Keşif tarihinde parselin yarısına kadar yakın kısmının üzerinde orman emvali ağaçlarının bulunduğu, bu alanın tarıma elverişli olmadığı, kalan kısmında ise 50 yaşlarında yetişkin ve verimli 57 adet zeytin ağacının bulunduğu görülmüştür. parsel geometrik olarak belirgin bir şekli olmayıp topografik olarak hafif/orta eğimli bir yapıdadır. sulama imkanı bulunmamaktadır. Parselin herhangi bir yola cephesi bulunmamakta olup batısında kuru dere yatağında cepledir.
Yüzölçümü: 7.764,58 m2,
İmar Durumu: Yok,
Kıymeti: 711.289,30 TL,
KDV Oranı: %8,

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ