Manisa Kula'da icradan satılık 23 dönüm tarla Manisa Kula'da icradan satılık 23 dönüm tarla

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/435 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLER
Çanakkale İli, Gelibolu İlçe, YÜLÜCE Köyü, BOSTANDERE Mevkii, 2570 Parsel, Taşınmaz tekstür itibariyle kumlu-tınlı, strüktür itibari ile orta bünyeye sahip olup su tutma kapasitesi orta düzeydedir. Toprak derinliği orta düzeyde olup topografyası makineli tarıma elverişli tarım arazisidir. Parsel meyilsiz yapıya sahiptir. Sulanmayan tarım arazisidir. Taşınmaz arazı kullanma kabiliyeti açısından yöreye adapte olmuş başta hububat, ayçiçeği olmak üzere kuru tarımın karakteristik ürünlerinin tamamının yetiştirilmesine uygundur. Taşınmazın tarla yolu cephesi yoktur. Satışa konu tarla borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.
Adresi : Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yülüce Köyü, 2570 Parsel Gelibolu / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 2.717,27 m2
İmar Durumu : Tarla vasfındadır.
Kıymeti : 135.863,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 5403/5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır beyanı ve 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir beyanı bulunmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında mecuttur.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ