Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, ULUKÖY Köy, DEĞİRMEN ALTI Mevkii, 134 Ada, 1 Parsel, Bilirkişi raporunda; Taşınmazın yüzeye göre farklılık gösteren eğiminin ortalama % 1 civarında olduğu,toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinin boş olduğu, yine üzerinde dağınık halde orman emvali (meşe vb.) ağaçların bulunduğu,bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu, Taşınmazın kadastral yola(asfalt köy yolu) cephesinin bulunduğu, Uluköy yerleşim alanına yaklaşık olarak kuş uçumu 1 km. mesafe olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 11.608,70 m2
İmar Durumu : Uluköy köy yerleşik alanı ile yerleşik alan civarı dışında kalan taşınmazın 1/25.000 Ölçekli Ezine Kestanbol Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan gösteriminde kaldığı belirtilmiş olup ayrıntılı cevabi yazı dosya içerisindedir.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (Satış tarihindeki güncel oran uygunalacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2023 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, ULUKÖY Köy, BEYKÖY Mevkii, 133 Ada, 5 Parsel, Bilirkişi raporunda; Taşınmazın yüzeye göre farklılık gösteren eğiminin ortalama % 2 civarında olduğu,toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinin boş olduğu, yine üzerinde dağınık halde orman emvali (meşe vb.) ağaçların bulunduğu,bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu, taşınmazın kadastral yola(asfalt köy yolu) cephesinin bulunduğu, Uluköy yerleşim alanına yaklaşık olarak kuş uçumu 1 km. mesafe olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 6.317,75 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alan ve civarı dışında, 1/25000 ölçekli Kestanbol Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kaldığı bildirilmiş olup ayrıntılı cevabi yazı dosyada bulunmaktadır.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (Satış tarihindeki güncel oran uygunalacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:20
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, ULUKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 176 Ada, 3 Parsel, Bilirkişi raporunda; taşınmazın bahçe olarak kullanıldığı, köy merkezinde konumlu olduğu, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı, parsel çevresinin çit ile çevrili olduğu, üzerinde ekonomik değer arz eden 1 adet ceviz ile 2 adet badem ağacı bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi : Ezine Uluköy Köyü Ezine / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 365,39 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alan ve civarı sınırları içinde, Ezine Kestanbol Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni PlanındaUluköy köy yerleşik alanı ile yerleşik alan civarı kaldığı belirtilmiş olup ayrıntılı cevabi yazı dosya içerisinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 251.400,00 TL
KDV Oranı : %8 (Satış tarihindeki güncel oran uygunalacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:40
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, ULUKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 191 Ada, 1 Parsel, Bilirkişi raporunda; Taşınmaz üzerinde mimarlık hizmet sınıflarına göre II-A yapı sınıfında inşaa edilmiş tek katlı ahşap oturtma kiremit örtülü çatılı bina yapısının mevcut olduğu, bahçe kısmında ekonomik değer arz eden muhtelif ağaçların (zeytin, nar, incir ve çam) bulunduğu, taşınmaz üzerinde kadastral paftasına işli 55 metrekare alanlı binaya ek olarak 32 metrekare alanlı yapı eklentisi olduğu, köy merkezinde yer aldığı, su ve elektrik altyapısının bulunduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 327,43 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alan ve civarı sınırları içinde, Ezine Kestanbol Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni PlanındaUluköy köy yerleşik alanı ile yerleşik alan civarı içindekaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 342.100,00 TL
KDV Oranı : %8 (Satış tarihindeki güncel oran uygunalacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ