Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/412 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Biga İlçe, ULUCAMİ Mahalle/Köy, Çakalada Mevkii, 5 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Ulucami Mah. Çakalada Mevkiinde bulunan 5 Ada 6 Parsel numarasında kayıtlı 434,94 m² yüzölçümlü arsa üzerinde kurulmuş olan kat irtifakına göre tapuda 1/2 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken olarak görünmektedir. Taşınmaz üzerinde her ne kadar kat irtifakı tahsis edilmiş ise de parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta ve kıymet takdiri yapıldığı tarih itibari ile tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır. Satışa konu taşınmaz için Karabiga Belediyesinin herhangi bir imar uygulamasının olmadığı, o bölgeye belediye tarafından altyapı hizmetleri sunulmayacağı ve taşınmazın arsasının zamanında parsellenirken kooperatif arsası olarak parsellendiği belirtilmiştir. Parselasyon yapılırken alt yapı hizmetlerinin kooperatiflerin taahhüdünde olduğu ve belediye tarafından bu şekilde parsellenen arsalara herhangi bir alt yapı hizmeti sunulmayacağı belirtilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yerin belediyece hazırlanmış herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu mevkide belediye tarafından imar planı hazırlanacak olması durumunda ise o mevkide bulunan parsellerin kıyı kenar kanunları çerçevesinde tekrardan bir imar planı revizyonuna uğraması gerektiği belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde ''Yönetim Planı:19/04/1988'' şeklinde beyan bulunmaktadır. Taşınmazın bilirkişilerce tespit edilen muhammen bedeli 1/2 Arsa payına sahip Ulucami Mah.5 Ada 6 parsel numarada kayıtlı tapuda zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken vasıflı taşınmazın değeri 45.000,00 TL dir.5 ada 6 parsel üzerinde 1/2 arsa payı ile kayıtlı bulunan tapuda zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken taşınmaz tam hisse ile satılıktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ