Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Biga İlçe, GÜLEÇ Köyü, 161 Ada, 20 Parsel, Tapu kaydında avlulu ev vasfında olan, taşınmaz üzerinde A-B harfleri ile gösterilen binaların kerpiç ev olduğu, C harfiyle belirtilen kerpiç ahır bulunduğu, D ve E harfiyle belirtilen kargir ahır yapılarının, F harfi ile kerpiç mütemmim yapıların bulunduğu, ayrıca taşınmaz içinde muhtelif cins ve türlerde meyve ağaçlarının bulunduğu taşınmazdır.
Yüzölçümü : 1.080,63 m2
Kıymeti : 527.130,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ