TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İl, Yıldırım İlçe, HOCATAŞKIN Mahalle/Köy, 240 Ada, 6 Parsel, Yıldırım Tapu Müdürlüğü'nün verilerine ve dosya içerisinde bulunan taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 240 ada, 6 nolu parselde, 184,37 m2 tapu niteliği ?İKİ KATLI KARGIR İKİ ADET EV MÜŞTEMİLATI VE BAHÇE ? taşınmazın 1/2 Hissesi 92,44m2 nin borçluya ait olduğu belirtilmektedir. Borçluya ait olduğu belirtilen iki katlı taşınmazın katlerınen topyam net kullanım alanı 66,97 m2, taşınmazın katlar toplamı brüt kullanım alanı 77,00 m2 olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın 7. Aralık Sokak, No:1/2 adresinde bulunan borçluya ait olan ve fiili durumda boş ve kullanılmayan, kullanılmama sebebi ile bakımsız ve mahallerde deformasyonlar bulunması sebebi ile fiili durumda kullanılamaz olduğu, cephesinde taşınmazın katlarına ulaşılan ana giriş kapısı bulunmakta, giriş kapısı tek kanat camlı demir profil kapı, merdivenleri ve giriş holü seramik kaplama yüzeydir. Taşınmazın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup duvar yüzeylerinde deformasyonlar bulunmaktadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil olup iç kapıları ahşap panel kapıdır. Yapıda asansör bulunmamaktadır; Çatısı alışıp karkas üzeri kiremit kaplamadır, Taşınmazın giriş katı; salon, mutfak, balkon, wc ve alt kata iniş merdiven mahallerinden oluşmakta olup salon alanı zeminleri ahşap olup mutfak zeminleri seramik kaplamadır.

Duvarlar sıva üzeri boyalı olup mutfak tavanlarında çöküntüler Oluşmuştur. Mutfakla alt-üst dolap arasında ahşap tezgâh bulunmaktadır, Wc alanı zemin ve duvarların 1/2 kısmı seramik kaplamadır, Alt kata iniş merdiven basamakları seramik kaplama yüzeydir. Bodrum Kat; 2 Oda ve hol mahallerinden teşkil edilmiş olup bir adet odanın zeminleri seramik kaplama olup diğer odanın zemin kaplamasız yüzey olup zemin kazılarak kullanılamaz durumda bulunmaktadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Hol alanından yapının batısında bulunan arsa alanına geçiş yapılabilmektedir. Arsa kısmın etrafı tuğla duvar olup üzerinde fens uygulaması bulunmaktadır. Taşınmaz; Zemin Kat ve Bodrum Kat olmak üzere toplam 2 katlı, tek cephesi yola cepheli bitişik nizam arka cephesi avlulu yığma kâgir yapı olarak yapılmış ve avlu alanı bulunmaktadır. Yapının yapı ruhsatının bulunmadığı belirlenmiş,İmar Planı kapsamında bir kısmı 1, Derece Kentsel Sit Alanında diğer kısmı İşe 2, Derece Kentsel Sil Alanında kalmakla ve Bitişik Nizam İki Kat Konul İçerişinde kalmaktadır.
Borçlunun arsa hissesi kıymeti: 92,44 m2 x 4.500,00 TL/m2 = 415.980,00 TL
Borçluya ait yapının kıymeti : 77,00 m2 x1.800,00 TL/m2 =138.600,00 TL
Toplam : 554.580,00 TL

Ankara Gölbaşı'nda icradan satılık 3 katlı villa Ankara Gölbaşı'nda icradan satılık 3 katlı villa

Adresi : Hocataşkın Mah. 7. Aralık Sokak No:1/2 Yıldırım / BURSA
Yüzölçümü : 184,87 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün verilerine ve yapılan araştırmalara göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 240 adar 6 nolü parselde, I / 1000 ölçekli Setbaşı Yeşil Emirsultan İmar Planı kapsamında bir kısmı 1, Derece Kentsel Sit Alanında diğer kısmı İşe 2, Derece Kentsel Sil Alanında kalmakla ve Bitişik Nizam İki Kat Konul İçerişinde kalmakta olduğu belirtilmektedir, Heyetimizce yapılan incelemelerde ve yazı ekinde bulunan verilerde borçluya ait hissesi üzerindeki yapının yapı ruhsatının bulunmadığı ve parselin bulunduğu Hocataşkın Mahallesi, 7, Aralık Sokağın 2023 yılı arsa rayiç bedelinırı 665,24 TL olduğu tespit edilmiştir
Kıymeti : 554.580,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:12
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:12
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için