Bursa Yenişehir'de 683 m² arsa üzerindeki iki katlı kerpiç ev mahkemeden satılıktır.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Cihadiye Köyü / Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 158 Ada, 10 Parselde tapu kayıtlarında bilgisi verilen kerpiç evin taşınmaz üzerinde aynen mevcut olduğu, 62,13 m2 parsel alanı üzerine konumlu olan ve cephe aldığı yola bitişik vaziyette olan evin 2 katlı olduğu, üzerinde kiremit çatısının bulunduğu, pencere doğramaları PVC olan evin dış cephesinde çimento harçlı sıva ile sıvayapıldığı ve halihazır içinde ikamet edildiği görülmüştür.

Taşınmazın cephe aldığı yol bazında kanalizasyon,temiz suşebekesi ile elektrik ve telefon şebekesinin tesis edildiği, taşınmazın ilçe merkezine 1800 mt, Yenişehir Devlet Hastanesine 100 mt, Bursa Bilecik arasındaki kara yoluna 230 mtçizgisel mesafede yer aldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz nitelik olarak tapu kayıtlarında Kerpiç Ev Samanlık Dam ve Avlusu olarak geçmektedir.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Köyü, Köyiçi Mevkii Yenişehir / BURSA
Yüzölçümü : 683,08 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 459.207,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:35
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için