Bursa Nilüfer'de icradan satılık daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4764 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ERTUĞRUL Mahalle/Köy, 1194 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm 08/05/2023

İzmir Menemen'de mahkemeden satılık 4.540 m² tarla İzmir Menemen'de mahkemeden satılık 4.540 m² tarla

Adresi :

Yüzölçümü : 2.532,65 m2

Arsa Payı : 209/8686

İmar Durumu ::1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilinde kalmakta olup parselin de yer aldığı bölgenin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamasıyna Danıştay 6. Dairesinin16/05/2018 tarih ve 2018/4718 sayı ile iptal kararı bulunmaktadır. Yeni şuyulama çalışma sonrası başvurulması halindeİmar Durumu Belgesi düzenlenebilecektir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. Fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca KDV den muaftır.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

ilan için

Kaynak: İLAN.GOV.TR