Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/53 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Merkez İlçe, KIŞLA Mahalle/Köy, Kocatarla Mevkii, 1816 Ada, 37 Parsel, Kışla Mahallesi 1816 ada 37 parsel: Tapu kayıtlarında 12798,96 m2 yüzölçümünde bağ ve bahçe niteliğinde 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz kumlu-tınlı yapıda, 70-90 cm toprak profil derinliğinde, %1-3 eğime sahiptir. Taşınmaz çevresinde yaygın olarak sulu tarım teknikleri kullanılarak hububat, mısır, yem bitkileri, açık tarla sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz köy yerleşik alan dışında yer almaktadır. Taşınmaz köy yerleşim alanına 1000 m, Burdur Organize Sanayisine 2,00 km, Burdur İl merkezine 7,00 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde değerine etki edecek muhdesat bulunmamaktadır.
Taşınmazın tapu kaydındaki niteliği, konumu, toprak yapısı, köy ve ilçe merkezine uzaklığı, yol cephesi, kullanılan tarım teknikleri ve arz ve talep durumu dikkate alındığında m2 birim değerinin; 45,00 TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmazın Arazi Değeri: 12798,96m2* 45,00 TL/m2= 575.953,20 TL? dır.
BORÇLU 1/1 HİSSE DEĞERİ; 575.953,20 TLDIR.
Adresi : Burdur Merkez Kışla Mahallesi 1816 Ada 37 Parsel Bağ Ve Bahçe Nitelikli Taşınmaz Burdur Merkez / BURDUR
Yüzölçümü : 12.798,96 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 575.953,20 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ