banner112
banner111

Hasta taşıma hizmeti alınacak

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü hasta taşıma hizmeti alacak.

Hasta taşıma hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili Bakanlıkça düzenlenmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan D2 Yetki Belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100