Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kamçılı Mahallesi Sarı Azmak Mevkii 204 ada 72 parselde tarla vasıflı olarak tapuda kayıtlıdır. Mahalle merkezine yaklaşık 2.600 m, il merkezine yaklaşık 19 km kuş uçuşu mesafededir, killi tınlı toprak yapısında, orta derinliktedir. Topografik olarak % 2-4 eğimli, düzgün olmayan kare şeklinde geometriye benzemektedir, kadastral yola cephesi yoktur, 2. sınıf kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kamçılı Mahallesi-Karesi/BALIKESİR
Yüzölçümü : 9.495,10 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Balıkesir Karesi Belediye Başkanlığının 11.08.2022 tarih ve 6152 sayılı yazısına göre, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" tanımlı olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 142.426,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2023 - 10:05
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:05

Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kamçılı Mahallesi Sarı Azmak Mevkii 204 ada 51 parselde tarla vasıflı olarak tapuda kayıtlıdır. Mahalle merkezine yaklaşık 3.200 m, il merkezine yaklaşık 18 km kuş uçuşu mesafededir, killi tınlı toprak yapısında, orta derinliktedir. Topografik olarak % 4-6 eğimli, amorf şeklinde geometriye benzemektedir, kadastral yola cephesi yoktur, 2. Sınıf kuru tarım arazisidir.
Adresi: Kamçılı Mahallesi-Karesi/BALIKESİR
Yüzölçümü: 29.936,91 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu:Balıkesir Karesi Belediye Başkanlığının 11.08.2022 tarih ve 6152 sayılı yazısına göre, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" tanımlı olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 299.369,10 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ