TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/352 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Narlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, 375 Ada, 8 Parsel, Turistik Tesis Alanı nitelikli taşınmaz

Adresi : Narlı Mahallesi, Narlı/1 Sokak, Ra Otel No:187 Edremit/Balıkesir
Yüzölçümü : 21.385,32 m2
İmar Durumu : Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün cevabi yazısına göre; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kuzeyindeki kara yolundan 15 m, kuzeyde bulunan otopark alanından 10 m, komşu parsellerden 5m, güneydeki kıyı kenar çizgisinden 20 m yapı yaklaşma mesafeli Yençok: 10,00m, Turizm Tesis alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 125.955.540,00 TL
KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydının şerh, beyan, irtifak bölümünde 11/10/2011 tarih ve 15929 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilmiş Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 19/09/2011 tarih ve 2010/618 Esas sayılı dosyasında davalıdır beyanı, 08/09/2020 tarih ve 19926 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilmiş 07/09/2020 tarih ve 2185545 sayılı, lehtarı Edremit Kadastro Müdürlüğü olan Mahkeme Kararı vardır beyanı, 23/09/2021 tarih ve 25985 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilmiş Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 22/09/2021 tarih ve 2015/726 sayılı yazısı ile tesis edilen kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır şerhi, 14/12/2021 tarih ve 36561 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilen tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır, tavzih kararı alınıncaya kadar mahkeme kararında belirtilen ve terk edilmesi gereken alan için kesinleşmiş mahkeme karar vardır beyanı, 19/11/2019 tarih ve 25470 yevmiye numaralı İhtiyati Haciz: Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/11/2019 tarih 2019/557 Esas sayılı haciz yazısı sayılı şerhi, 02/12/2019 tarih ve 26704 yevmiye numaralı İhtiyati Haciz: Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29/11/2019 tarih 2019/763 Esas sayılı haciz yazısı sayılı şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:0018/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Scania Vabis marka araç icradan satılacak Scania Vabis marka araç icradan satılacak

detay için