Balıkesir Bigadiç'te mahkeme satılık 114 m² iki katlı ev ve garajı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

136.977,96 TL'ye Yozgat Çayıralan'da mahkemeden satılık 11.414 m² tarla 136.977,96 TL'ye Yozgat Çayıralan'da mahkemeden satılık 11.414 m² tarla

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Bigadiç İlçe, GÜVEMÇETMİ Mahalle/Köy, 186 Ada, 7 Parsel, arsa vasıflı olup, Köyiçi Mevkiinde bulunmaktadır. Köy merkezi dışında kalmaktadır. Üzerinde hâlihazırda 2 katlı ev ve garaj bulunmaktadır. İki katlı ev: yığma kargır tarzda inşa edilmiştir. 2 katlıdır. Dış cephesinin sıvası ve boyası yapılıdır. Alanı yaklaşık 114,36 m² dir. Pencereler dıştan koruma amacı ile kapatılmış haldedir. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.

Garaj: yağma kargır tarzda inşa edilmiştir. Alanı yaklaşık 41,17 m² dir. Yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü : 726,60 m2

İmar Durumu : İlçemiz Güvemçetmi Kırsal Mahallesi, Köyiçi (civarı) mevkii, 120-D-22-C-1-D pafta 186 ada 7 parsel numarada yer alan 726,00 m² lik ARSA vasıflı taşınmaz, 03.03.2014 onaylı revizyon uygulama İmar Planı dışında, Belediyemiz sınırları içinde kalmaktadır. yeni 186 ada 7 parsel Güvemçetmi Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır, 3194 Sayılı imar kanununun Plansız Alanlar Tip İmar yönetmeliği kapsamasındadır. Bu kapsamda bahsi geçen taşınmazın konut ve müştemilatı olmak üzere Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 51. Maddesine istinaden taban alanı katsayısı %40 ı geçemez ve 52.maddesine istinaden köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (hmax=7,50m) dan fazla yapı yapılamaz” denmektedir.

Kıymeti : 1.058.571,06 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı Uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan.

ilan için

Kaynak: İLAN.GOV.TR