TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/339 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZLARIN ORTAK;
İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarih ve 96585800-310-05-02/26547 sayılı yazısına göre; Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 936 ada, 534 parsel karacaoğlan sokakta yer almakta olup, 08.03.2004/18.11.2012/22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı: Ayrık Nizam, Taks: 0,25, Hmax:18.50m (5kat) irtifalı yapılaşma şartlarında konut alanında bir kısmıda yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte, 07.11.2018 tarih ve 67132 sayı ile yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiş olup, 2018/67132 sayılı onaylı mimari proje üzerinde yapılan incelemede ikinci kat 13 numaralı bağımsız bölümün net alanı 75.22 m2, brut alanı 107,93 m2 ve ortak alanlar dahil brüt alanı 127.4 m2 ve üçüncü kat 17 numaralı bağımsız bölümün net alanı 75.22 m2, brüt alanı 107,93 m2 ve ortak alanlar dahil brüt alanı 127.4 m2 olarak tespit edilmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı Online Yazı İşleri Müdürlüğüne göre: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 936 ada, 534 parsel ve 937 ada 2 parsel sayılı taşınmazın cepheli olduğu karacaoğlan sokağın 2022 yılı Emlak Vergisine esas sokak rayiç bedeli 2.831,00 TL m2’dir.
KAYDINDAKİ ŞERHLER : Beyan : Yönetim Planı : 29/03/2019 (Başlama Tarih : 29/03/2019, Bitiş Tarihi:29/03/2019- Süre:) Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
Adresi : Kartaltepe Mahallesi Karacaoğlan Sokak No: 26 Bakırköy / İSTANBUL
KDV : %8
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 936 ada, 534 parsel numaralı, 734,65 m2 yüzölçümlü, 13/300 arsa pay paydalı, arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 2. katta bulunan 13 numaralı mesken nitelikli bağımsız bölüm olan taşınmazın tamamı satışa konudur.
Kıymeti : 2.464.000,00 TL
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:15
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 936 ada, 534 parsel numaralı, 13/300 arsa pay paydalı, 734,65 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 3. Katta bulunan 17 numaralı mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamı satışa konudur.
Kıymeti : 2.464.000,00 TL
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 10:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 10:30
20/02/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Ankara Elmadağ'da icradan satılık 9.996 m² arsa Ankara Elmadağ'da icradan satılık 9.996 m² arsa

ilan için