TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1037 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Lisesi'nin güney istikametinde 100 metre ileride Güray Sokak No:23 adresinde konumludur (UAVT:1845105038). Taşınmaza yaya olarak, toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşımı sağlanabilmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde benzer özelliklere sahip kargir olarak inşa edilmiş 1-2 kattan oluşan yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede su, elektrik, telefon vb. altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Keşif sırasında incelemede, konu taşınmaz düz bir konumda olup, dikgörtgen şekle yakındır. Parsel üzerinde 1 adet 2 katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Meskenin alanı zemin kat; 104m²,1.kat 110m² olup toplam 214 m2dir. Taşınmazda ikamet edildiği gözlemlenmiştir.

Adresi :Aydın İl, Söke İlçe, Cumhuriyet Mahalle, Albayrak Cad Mevkii, 703 Ada, 20 Parsel
Yüzölçümü : 264,33 m2
Kıymeti : 2.140.000,00 TL
İmar Durumu:1/1000 ölçekli Uygulama imar planında ayrık konut 3 kat inşaat nizamlıdır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:01
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:01
23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer