Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Antalya 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/334 esas, 2020/749 karar sayılı ilamı ile satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, GÜZELOBA Mahalle/Köy, 6189 Ada, 4 Parsel, Satışa konu Antalya ili Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesi 6189 ada 4 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde değerine etki edecek inşai ve zirai mehtesatlar bulunmamaktadır. Yol, su, elektrik alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, topoğrafik yapısı % 1-2 oranında eğimlidir. çevresinde yapılaşma büyük orandı tamamlanmış olup, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, semp pazarı, park alışveriş merkezi gibi sosyal donatılara yakın durumdadır. Ulaşımı kolaydır.
Adresi : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 6189 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz. Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 429 m2
İmar Durumu : Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre satışa konu Antalya ili Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 6189 ada 4 parselin inşaat tarzı ayrık nizam, kat adedi 2, TAKS 0,30 KAKS 0,60 E=0,60 saçak seviyesi maksimum 6,50 metre olup, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.362.500,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Manisa Salihli'de mahkemeden satılık 91m² 2+1 ev Manisa Salihli'de mahkemeden satılık 91m² 2+1 ev

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ