Antalya Korkuteli'nde tek katlı ev icradan satılıktır.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/143 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Korkuteli İlçe, UZUNOLUK Mahalle/Köy, 995 Ada, 6 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz, Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk Mah, 995 ada, 6 parsel nolu taşınmazdır. Dava konusu taşınmaz; Uzunoluk Mah, 1450 Sokak, No:12 Korkuteli/Antalya posta adresinde bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz; tarif olarak; Korkuteli İlçe merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde kuzey yönünde ilerlenir ve Merkez Kavşağını geçtikten yaklaşık 1,00 km sonra sağa doğru girilir ve bu yol üzerinde yaklaşık 500 m ilerledikten sonra 1450 nolu sokak üzerinde sol tarafta konumlu söz konusu taşınmaza ulaşılır. Kıymet takdirine konu 995 ada, 3 parsel, Korkuteli İlçe merkezine 1,50 km mesafededir.

Parselin ulaşım yolu mevcut hali ile asfalt yoldur. Parselin bulunduğu mevkiye kadar asfalt yol mevcut olup, parsel bu ulaşım yoluna cephelidir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip olup, dört tarafı bahçeli tarzda köy evleri şeklindedir. Parsel eğimsiz ve düz bir yüzeye sahiptir. Parsel üzerinde tek katlı yığma yapı bulunmaktadır. Parsel üzerindeki tek katlı yapı yığma yapıdır. Taş temel üzerine yığma tarzda, tuğla duvarlar ile yapılmış olduğu, üstünün ise ahşap yapı çatı elemanları ile kapatılmış olduğu, üzerinin kiremit çatı örtüsü ile örtülmüş olduğu, dış cephesinin sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür.

Binanın iç mekanlarının orta kalite malzeme ile yapılı olduğu kanaatiyle değerlendirme yapılmıştır. Yapının ikamet amaçlı konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Parsel üzerindeki tek katlı ev, 3.Sınıf A grubu yapı statüsünde olup, tek katlı evin yıpranma payı %60dir.İmar Durumu; Gayrimenkulün ada/parsel bazında yerinin doğruluğu paftasından kontrol edilmiştir. Korkuteli Belediyesinde yapılan incelemede değerleme konusu 995 ada, 6 parsel Ayrık Nizam, Konut Alanı, 3 kat, 0,25-0,75 yapılaşma koşullarına sahiptir. Parselin ulaşım yolu mevcut hali ile asfalt yoldur. Parselin bulunduğu mevkiye kadar asfalt yol mevcut olup, parsel bu ulaşım yoluna cephelidir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip olup, dört tarafı bahçeli tarzda köy evleri şeklindedir. Parsel eğimsiz ve düz bir yüzeye sahiptir. Parsel üzerinde tek katlı yığma yapı bulunmaktadır.

Parsel üzerindeki tek katlı yapı yığma yapıdır. Taş temel üzerine yığma tarzda, tuğla duvarlar ile yapılmış olduğu, üstünün ise ahşap yapı çatı elemanları ile kapatılmış olduğu, üzerinin kiremit çatı örtüsü ile örtülmüş olduğu, dış cephesinin sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binanın iç mekanlarının orta kalite malzeme ile yapılı olduğu kanaatiyle değerlendirme yapılmıştır. Yapının ikamet amaçlı konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Parsel üzerindeki tek katlı ev, 3.Sınıf A grubu yapı statüsünde olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 yılı birim fiyatlarına göre m2 maliyet bedeli 2.250,00.-TL/m2 dir. Tek katlı evin yıpranma payı %60dir. Binanın maliyet değerinin %50ı kadar ana taşınmazda değer artışı meydana getirecektir. Satılacak taşınmazın hisse bilgisi 1643/9600'dır.

Adresi : Uzunoluk Mahallesi 995 Ada 6 Parsel Korkuteli / ANTALYA
Yüzölçümü : 590,48 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı taşınmazın bulunduğu parselin Belediye imar planı içerisinde olup 1/1000 ölçekli uygulama İmar planına göre Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.25 ve Kaks:0.75 emsalli konut alanında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:10

24/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için