ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;

1)         “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.
2)         Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki (https://aybu.edu.tr/pdb/) soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebileceklerdir.

3)         Alım Yapılacak 4/B Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar:
a)         Üniversitemize şahsen gelerek veya posta/e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b)         Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c)         Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d)        Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e)         Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f)         İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;
•          Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
•          Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
•          Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
•          Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
•          Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.

Detaylar için tıklayınız