TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/394 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara İli, Mamak İlçesi, Misket Mahallesi, 36438 ada, 4 parselde kayıtlı; 2.kat, 11 nolu konut nitelikli bağımsız bölüm. Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz 733 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde 2 Bodrum + Zemin Kat + 3 Normal kattan oluşmaktadır. Ana taşınmaz 6 katlı ve 15 bağımsız bölüm içermektedir. Taşınmazın yer aldığı bina 2016 yılında inşaatına başlanmış olup, 7 yaşındadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 2.katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey, doğu ve batı cepheli olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz projesinde ve fiilen 109 m² net 134 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesinde ve fiilen salon, 3 oda, mutfak, wc, banyo, antre-hol, balkon ve ebeveyn duş bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır.

Taşınmaz keşif anında dolu durumdadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu meskendir. ( Taşınmaz kaydında Ankara 9 Aile Mahkemesinin 11/09/2020 tarih ve 51507 yevmiye no.lu ihtiyati tedbir şerhi vardır. ilgili mahkemenin 22/02/2023 tarihli yazısında ihtiyati tedbirin cebri icra satışlarına engel olmadığı hususu bildirilmiştir.") (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Misket Mahallesi, 608. Sokak No: 4 Daire No: 11 Mamak/Ankara
Yüzölçümü : 733,00 m2
Arsa Payı : 46/733
İmar Durumu : dosyasında. (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Ankara 9 Aile Mahkemesinin 2020/460 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 13:30

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer