TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.05/05/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

İzmir Karabağlar'da mahkemeden satılık 2 katlı bina İzmir Karabağlar'da mahkemeden satılık 2 katlı bina

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpınar Kasabası Yenicami Mahallesi Gazioğlu salağı mevkiinde bulunan 465 ada 14 nolu parsel, 111.667,38 - m2 olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün kayıtlarına göre tarla niteliğindedir. Parsel topoğrafik olarak % 2 eğimli, taşsız strüktürel olarak killi-tınlı-kumlu fraksiyona sahip, işlemeli tarıma uygunluk açısından herhangi bir sulama kaynağı, ruhsatlı kuyusu bulunmayan IL. sınıf kuru tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapısı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında münavebeli olarak buğday-nadas -arpa ürünlerinin tarımına imkân vermektedir. Parsel keşif tarihi itibariyle bağ vasfını yitirmiş, tarım arazisi olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiş anız durumdadır. Parsel Taşpınar Belediyesi yerleşim alanına 8 km mesafededir.

Adresi : Aksaray Merkez Taşpınar 465 Ada 14 Parsel Sayılı Taşınmaz Aksaray
Yüzölçümü : 111.667,38 m2
Kıymeti : 558.337,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:46

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için