TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/209 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Çimeliyeniköy Köyü Köy civarı mevkinde bulunan 159 ada 5 nolu parsel, 10.308, 21 m2 olup, Aksaray

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün kayıtlarına göre tarla niteliğindedir. Parsel topoğrafik olarak % 0-2 eğimli, taşsız strüktürel olarak killi, tınlı, kumlu fraksiyona sahip, işlemeli tarıma uygunluk açısından sulama kanalı ile sulanabilme imkanı olan 3.Sınıf sulu tarım arazisidir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapısı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında münavebeli olarak buğday, Ayçiçeği, arpa ürünlerinin tarımına imkân vermektedir. Tarla tespit tarihi itibariyle boş durumdadır.

Adresi : Aksaray Merkez Çimeli Yeniköy Köyü 159 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 10.308, 21 m2
Kıymeti : 309.246, 30 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:01
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Çimeliyeniköy Köyü Enikocalı mevkiinde bulunan 136 ada 17 nolu parsel, 7.374, 00 m2 olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün kayıtlarına göre tarlaniteliğindedir. Parsel topoğrafikolarak % 0-2 eğimli, taşsız strüktürel olarak killi-tınlı-kumlu fraksiyona sahip, işlemeli tarıma uygunluk açısından sulama kanalı ile sulanabilme imkanı olan. 1.Sınıf sulu tarım arazisidir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapısı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında münavebeli olarak buğday, ayçiçeği, arpa ürünlerinin tarımına imkân vermektedir. Tarla tespit tarihi itibariyle süri boş durumdadır.

Adresi : Aksaray Merkez Çimeli Yenköy Köyü 136 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü : 7.374, 00 m2
Kıymeti : 184.350, 00 TL
KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:11
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Çimeliyeniköy Köyü Enikocalı mevkiinde bulunan 164 ada 55 nolu parsel, 15.548, 73 m2 olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün kayıtlarına göre tarla niteliğindedir. Parsel topoğrafik olarak % 0-2 eğimli, taşsız strüktürel olarak killi, tınlı, kumlu fraksiyona sahip, işlemeli tarıma uygunluk açısından sulama kanalı ile sulanabilme imkanı olan 3. sınıf sulu tarım arazisidir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapısı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında münavebeli olarak buğday, Ayçiçeği, arpa ürünlerinin tarımına imkân vermektedir. Tarla tespit tarihi itibariyle sürülü boş durumdadır.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçesi Çemeli Yeniköy Köyü 164 Ada 55 Parsel SayılıTaşınmaz Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 15.548, 73 m2
Kıymeti : 388.718, 25 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

Bursa Yıldırım'da icradan satılık 106 m² daire Bursa Yıldırım'da icradan satılık 106 m² daire

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:21
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:21(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.